Top
Damene i Fjelldriv er Marit Østby Nilsen og Solveig Græsli. Fjelldriv har kontor på 705 Senteret i Tydal.

FJELLDRIV

Fjelldriv er oss, Marit og Solveig. To damer fra Tydal med stor lidenskap til naturen og livet i naturen. Vi brenner for gode naturopplevelser, naturglede, læring gjennom kunnskap og mestring, samt levende bygdesamfunn.

Fjelldriv tilbyr tjenester innen naturovervåking, kartlegging, naturveiledning og bærekraftige naturopplevelser.

Referanseprosjekter:

  • Sårbarhetskartlegging reindrift som grunnlag for besøksstrategi for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde.
  • Sårbarhetskartlegging reindrift som grunnlag for besøksstrategi for Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker med tilgrensende verneområder.
  • Vertskapskurs Tydal kommune
  • Skilting nasjonalstandard: Kultursti i Tydal. Prosjektledelse, tekst og utforming.
  • Kartlegging av ferdsel, stier i Sylan og Skardsfjella: Nasjonalparkforvaltningen.
  • Bevaring av fjellreven, feltansvar Sylan: SNO, Miljødirektoratet.
  • Integrering gjennom friluftsliv: flyktningetjenesten, Tydal kommune.
  • Informasjonsmateriell om fjellreven: Nasjonalparkforvaltningen/Fylkesmannen i Sør Trøndelag.
  • Rovviltkontakt i Statens naturoppsyn, SNO
Her lages det bål. Foto: Tom Gustavsen.

SOLVEIG GRÆSLI

Bachelor i friluftsliv, kultur- og naturveiledning
Fordypning i friluftsliv Cirkum Polare, Alaska

Friluftsliv – veileder, folkehøgskole
Kurs i naturoppsyn

solveig@fjelldriv.no

ferdig_MG_6293 2

MARIT ØSTBY NILSEN

Bachelor i naturforvaltning
Årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn
Mastergrad i naturressursforvaltning
Fordypning naturveiledning

marit@fjelldriv.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev*


ferdig_MG_5976 2

Eller kontakt oss

(+47) 916 80 016
Kløftvegen 1, 705 Senteret, 7590 Tydal
Man – Fre 8.00 – 16.00