Top
Damene i Fjelldriv er Marit Østby Nilsen og Solveig Græsli. Fjelldriv har kontor på 705 Senteret i Tydal.

FJELLDRIV – Kunnskap og opplevelser i naturen

Fjelldriv er oss, Marit og Solveig. To damer fra Tydal med stor lidenskap til naturen og livet i naturen. Vi brenner for gode naturopplevelser, naturglede, læring gjennom kunnskap og mestring, samt levende bygdesamfunn.

Fjelldriv tilbyr tjenester innen naturovervåking, kartlegging, naturveiledning og bærekraftige naturopplevelser.

Referanseprosjekter:

 • Velkommen til fjellrevfjellet/buerie båateme Svaaletjahke, foredrag om naturveiledning med fjellreven som utgangspunkt, Fagseminar fjellrev i Skandinavia, Kiruna, 2019.
 • Sherpasti Sylan landskapsvernområde, prosjektledelse i felt 2019.
 • «Er dette vindbaronene og klimaprofitørenes tid?». Kronikk i Nationen, 29.06.19.
 • Gjesteforelesning: «Naturveiledning i regi av eget firma», Nord Universitet (2018 og 2019).
 • Naturpark Tydal, idéhaver/initiativtaker, prosjektledelse og ferdigstillelse.
 • «Spillet om fjellet», tilpasset nasjonalparken Skarvan og Roltdalen.
 • Teaterstykket: Svaaletjahke, -en tospråklig kjærlighetsfortelling om fjellrevene Tjabh og Hajkh. Sørsamisk/norsk. I samarbeid med Sjabretje.
 • Bruksanalyse reindrift Byrkije/Børgefjell nasjonalpark
 • Konskekvensutredning «ny Ramsjøhytte» i Saanti sijte, Tydal kommune. Tiltakshaver Trondhjems turistforening.
 • Sijth Svaaline åahpenidh? – oversetting av aktivitetshefte om fjellreven i samarbeid med Sjabretje.
 • Fenomenet Jultulhogget, naturveiledning for barneskolen, oppdragsgiver Sølen landskapsvernområde.
 • Sårbarhetskartlegging reindrift som grunnlag for besøksstrategi for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde.
 • Sårbarhetskartlegging reindrift som grunnlag for besøksstrategi for Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker med tilgrensende verneområder.
 • «Møt fjellreven og de andre som bor på fjellet», -aktivitetshefte om fjellreven.
 • Vertskapskurs Tydal kommune
 • Skilting nasjonalstandard: Kultursti i Tydal. Prosjektledelse, tekst og utforming.
 • Kartlegging av ferdsel, stier i Sylan og Skardsfjella: Nasjonalparkforvaltningen.
 • Bevaring av fjellreven, feltansvar Sylan: SNO, Miljødirektoratet.
 • Integrering gjennom friluftsliv: flyktningetjenesten, Tydal kommune.
 • Informasjonsmateriell om fjellreven: Nasjonalparkforvaltningen/Fylkesmannen i Sør Trøndelag.
 • Rovviltkontakt i Statens naturoppsyn, SNO.
 • «Kultur-tur» – Den kulturelle skolesekken Trøndelag.
 • Natursekken, «Lille Tydal i det store bildet».
Her lages det bål. Foto: Tom Gustavsen.

SOLVEIG GRÆSLI

Bachelor i friluftsliv, kultur- og naturveiledning
Fordypning i friluftsliv Cirkum Polare, Alaska

Friluftsliv – veileder, folkehøgskole
Kurs i naturoppsyn

solveig@fjelldriv.no

ferdig_MG_6293 2

MARIT ØSTBY NILSEN

Bachelor i naturforvaltning
Årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn
Mastergrad i naturressursforvaltning
Fordypning naturveiledning

marit@fjelldriv.no

  Meld deg på vårt nyhetsbrev*


  ferdig_MG_5976 2

  Eller kontakt oss

  (+47) 916 80 016
  Kløftvegen 1, 705 Senteret, 7590 Tydal
  Man – Fre 8.00 – 16.00