Top
Gevir av rein i snøfonn. Foto: Tord Bretten.

Fjellfokus

Har du lyst til å vite hva som kommer fram når evig snø smelter?

Fjelldriv presenterer et nytt tema i seminarserien Fjellfokus:  «Fortida smelter vekk, isbreer og snøfonner avdekker fjellets natur- og kulturhistorie»
Denne gangen kommer Jørgen Rosvold fra Vitenskapsmuséet og presenterer noen av de interessante natur- og kulturhistoriske funnene han har gjort i snøfonner og isbreer som smelter.
Jørgen ønsker også gjerne innspill på plasser han kan lete i fjellområdene våre.
Sjekk ut mer på Jørgens blogg «Frozen fauna»: http://blogg.vm.ntnu.no/frozenfauna/nb/

Om Jørgen Rosvold

Jørgen Rosvold har vært tilknyttet prosjektene «sørsamiske snøfonner» og det arkeologiske snøfonnprosjektet SPARC for å nevne noen. Han er biolog, men med utdanning også i arkeologi. Han  fullførte sin doktorgrad i økologi i 2013, om historien til elg, hjort og villsvin i Norge, og jobber for tiden på Seksjon for arkeologi og kulturhistorie på NTNU Vitenskapsmuseet.

 

Fjellfokus

Lørdag 11. juni kl. 18.00, stedet er 705 Senteret i Tydal.

Det blir salg av kaffe og attåt.

Velkommen!

Fjellfokus seminar om evig snø som smelter bort. CC-BY-SA