Top
Turfølge av ungdommer i Sylan. Foto: Fjelldriv

Skoleturer

Vi tilbyr tilrettelagte opplegg for skoler.

Etter ønske fra skolen kan vi komme til skolen og tilby opplegg av ulik varighet, skoleklasser kan komme til oss på 705 Senteret hvor vi kan tilby opplegg både inne og ute, vi kan tilby opplegg i fjellområdene i Sylan  med eller uten overnatting. Våre opplegg tilpasses ulike skoleklasser og har fokus på kompetansemål.

Spennende å se i kikkerten i Sylan.

Spennende å se i kikkerten i Sylan.

Ta kontakt med oss og vi lager opplegget som passer din skoleklasse best!